LỜI NGỎ

'' Với mục đích cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm đứng lớp, nâng cao tinh thần thể chất cho các giáo viên Yoga phục vụ tốt cho cộng đồng. Hỗ trợ nhân lực cho các thành viên mở trung tâm, chia sẻ thông tin giờ tập. CLB Giáo viên Yoga được ra đời, việc mời những chuyên gia – chuyên viên Yoga trong mọi lĩnh vực về cùng chia sẻ giúp đỡ, cùng nhau gắn kết, tôn trọng bạn đồng nghiệp với mục đích không kinh doanh, không lợi nhuận, minh bạch thu chi...''
CÂU LẠC BỘ GIÁO VIÊN YOGA VIỆT NAM .::. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG NGÀY GIẢI PHÒNG MIỀN NAM VÀ THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30/4/1975 - 30/4/2013 !